Místní knihovna v Žalhosticích

O nás

Místní knihovna v Žalhosticích je provozována v budově základní školy

- v budově OÚ je po domluvě přístup k veřejnému internetu

- v budově základní školy je oddělení pro malé čtenáře

Starší občané si mohou s knihovnicí domluvit donášku knih až do domu. V knihovně pro děti v prostorách školy probíhá i výtvarný kroužek, pletení košíků a další akce vzdělávacího charakteru (práce malého čtenáře s knihou atd.).